بایگانی‌های آب های زیر زمینی - روزنامه رسالت | روزنامه رسالت
برچسب : آب های زیر زمینی
در آستانه روز جهانی آب

واقعیت‌های پنهان در مورد آب‌های زیرزمینی

بر بال خیال، به دو سال و نیم قبل برگردید. تقریبا به ابتدای پاییز سال 98؛ زمانی که هنوز همه‌گیری کووید 19، برای همه ما بی‌معنا بود. اگر آن زمان، کسی به شما می‌گفت، به‌زودی قرار است چنین ویروسی، فاجعه‌ای با ابعادی وسیع را در سطح جهان رقم بزند؛ به‌طوری‌که مدارس و بسیاری از برنامه‌ها را به تعطیلی بکشاند، شمارا در دیدوبازدید اقوام درجه‌یک، محدود  و همه را به زدن ماسک مجبور کند و همه آنچه اکنون، برای ما در پایان سال 1400، کاملا معنادار و ملموس است؛ چقدر آن گفته‌ها را باور می‌کردید؟

۲۶ اسفند ۱۴۰۰

گزارش اخیر مجله نیچر از وضعیت نه چندان مطلوب حجم سفره های آب زیرزمینی ایران حکایت دارد

حال وخیمِ سفره‌های آب زیر زمینی

گزارش تحقیقی مجله نیچر در مورد میزان تغییر حجم آب زیرزمینی در حوضه های آبریز کشورمان که از سوی سه پژوهشگر ایرانی از کانادا و آمریکا به نگارش درآمده نشان می دهد بین سال‌های 1381 تا 1394 یعنی در طول 14 سال، 74 کیلومتر مکعب از آب های زیر زمینی از دست رفته و 77‌درصد مساحت کل کشور تحت تأثیر بحران برداشت بی رویه آب قرار دارد.

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

عباس محمدی، فعال محیط زیست در گفت و گو با «رسالت» مطرح کرد:

تبدیل زمین حاصلخیز میناب به موزه مرگ

« ما فشار سنگینی به آب های زیرزمینی مان وارد کردیم،  آب روی سطح زمین کم و بیش معلوم است و دولت و وزارت نیرو نیز یک مقدار روی آن نظارت دارند اما آب های زیرزمینی و  بهره برداری ای که از آن‌ها صورت می گیرد و فشاری که به آن ها وارد می آید به چشم عادی دیده نمی شود.»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰