مینیاپولیس، قبل و بعد از قتل جرج فلوید

مینیاپولیس، قبل و بعد از قتل جرج فلوید

دسته بندی فیلم: فیلم