۳۱ اردیبهشت روز اهدا عضو | روزنامه رسالت
برچسب : 31 اردیبهشت روز اهدا عضو

اینفوگرافی | اهدای عضو

به دلیل اهمیت و ترویج فرهنگ اهدای عضو، 31 اردیبهشت ماه به عنوان «روز ملی اهدای عضو» نامگذاری شده است.

۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹