یوم الله 13 آبان | روزنامه رسالت
برچسب : یوم الله 13 آبان

یوم الله ۱۳ آبان

روز 13 آبان که در تقویم به عنوان روز مبارزه با استکبار نام‌گذاری شده یادآور سه واقعه مهم در تاریخ معاصر ایران است.

۱۲ آبان ۱۳۹۸