گیشا | روزنامه رسالت
برچسب : گیشا

زیرگذر گیشا افتتاح شد

زیرگذر گیشا در حالی امروز به چرخه ترافیکی تهران بازگشت که به گفته صفا صبوری قیمت ساخت آن ۶۰ میلیارد ارزان تر از برآوردهای اولیه شده است.

۰۷ اسفند ۱۳۹۸