گرمی هوا | روزنامه رسالت
برچسب : گرمی هوا

تابستانی بی سابقه در نیم قرن اخیر

امسال وضعیت منابع آبی کشورمان به دلیل کاهش شدید ذخایر آب سدها و برف در ارتفاعات مطلوب نیست و باید برای گذر از بحران کم آبی، در مصرف آب دقت کنیم.

۱۶ خرداد ۱۴۰۰