گرانی بی سابقه | روزنامه رسالت
برچسب : گرانی بی سابقه
در گفت‌و‌گوي رسالت با اقشار مختلف جامعه بررسي شد؛

بار سنگین گراني بر دوش مردم

بالا رفتن نرخ دلار در چند ماه اخير باعث به وجود آمدن زمينه اي شد تا قيمت انواع کالاها افزايش پيدا کند. تورمِ افسارگسيخته، قدرت خريد مردم را به ميزان قابل توجهي کاهش داده ‌است و بيم آن مي ‌رود که سرانه مصرف بيش از اين هم پايين‌ تر رود.

۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۸