کوشنر | روزنامه رسالت
برچسب : کوشنر

کوشنر، محاسبات ترامپ را بر هم مي‌زند!

طي ماه‌هاي اخير، رسانه هاي آمريکايي تمرکز زيادي بر نقش بازدارنده کوشنر داماد ترامپ در معادلات و محاسبات سياست خارجي ايالات متحده داشته اند.

۱۵ مرداد ۱۳۹۸