کودک آزاری | روزنامه رسالت
برچسب : کودک آزاری
«رسالت» به پدیده کودک‌آزاری در ایام کرونا می‌پردازد؛

کودکان در تیررس خشونت

پس از فراگیری ویروس کرونا و تعطیلی مدارس، همه نگاه‌ها به سمت کودکانی جلب شد که احتمال آزار دیدنشان، محتمل است.

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹

«رسالت» مسئله «کودک‌آزاری» را در گفت‌و‌گو با کارشناسان، بررسی می‌کند؛

کودک آزار ديده، یک بمب ساعتی!

درماندگي و ملامت؛ مضمون کابوس‌هاي مکرر کودکاني است که آزار ديده اند، آنان در جست وجوي کودکي از دست رفته، همچون شبحي سرگردانند تا صداي سرزنشگر درونشان را خاموش کنند

۱۳ مهر ۱۳۹۸