کودکان مهاجر | روزنامه رسالت
برچسب : کودکان مهاجر
سکوت سازمان‌های حقوق بشری در‌خصوص جنایت اخیر آمریکا؛

زور ترامپ به کودکان مهاجر رسید!

 هزاران کودک مهاجر ، که بسیاری از آن‌ها همراه پدر و مادر خود وارد آمریکا شده و سال‌ها در این کشور مقیم بودند  با دستور دولت ترامپ از خاک این کشور اخراج شدند.

۲۶ شهریور ۱۳۹۹