کودکان | روزنامه رسالت
برچسب : کودکان
«رسالت» امنیت روانی کودکان در ایام کرونایی را بررسی می‌کند؛

شیوع ناامنی در دنیای کودکانه

هنگام بروز حوادث، بهداشت روانی افراد به‌ویژه کودکان و نوجوانان به خطر می‌افتد. رنجی که کودکان هنگام وقوع این حوادث متحمل می‌شوند به‌مراتب بیشتر بوده و با عواقب بلندمدت همراه است و چنانچه موردتوجه و رسیدگی قرار نگیرد، می‌تواند منجر به اختلالات روان‌شناختی همچون «اختلال استرس پس از حادثه» شود.

۲۴ فروردین ۱۳۹۹

«رسالت» مسئله «کودک‌آزاری» را در گفت‌و‌گو با کارشناسان، بررسی می‌کند؛

کودک آزار ديده، یک بمب ساعتی!

درماندگي و ملامت؛ مضمون کابوس‌هاي مکرر کودکاني است که آزار ديده اند، آنان در جست وجوي کودکي از دست رفته، همچون شبحي سرگردانند تا صداي سرزنشگر درونشان را خاموش کنند

۱۳ مهر ۱۳۹۸