کوبا | روزنامه رسالت
برچسب : کوبا
رئیس انستیتو پاستور خبر داد؛

تزریق دوز یادآور ۸ ماه بعد از تزریق اولیه

رئیس انستیتو پاستور با بیان اینکه واکسن مشترک ایران-کوبا در حال تست بالینی است، گفت: اگر این واکسن بعد از تست مورد تایید وزارت بهداشت قرار بگیرد، قابلیت تولید ۷-۶ میلیون دوز در ماه را داریم.

۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰