کنوانسيون هاي پالرمو | روزنامه رسالت
برچسب : کنوانسيون هاي پالرمو
«رسالت» درگفت‌وگو با صاحب‌نظران مهلت مجدد FATF به ایران را بررسی کرد؛

لوایح سوخته

​​​​​​​فوريه 2020 آخرين مهلت ايران براي پيوستن به کنوانسيون هاي پالرمو و مبارزه با تأمين مالي تروريسم است، اما اين فرصت‌دهي به ايران اولين بار نيست که رخ داده و بارها خبر از آخرين مهلت FATF به ايران براي پيوستن به کنوانسيون‌ها مطرح شده و پس از آن خبر تمديد تعليق ايران از ليست سياه همه‌جا پيچيد

۲۹ مهر ۱۳۹۸