کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها | روزنامه رسالت
برچسب : کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها
واکاوی ماهیت و عملکرد کمیسیون‌های مجلس؛

گام نخست؛ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری

در ادامه سلسله گزارش‌های بررسی ماهیت و عملکرد سه‌ماهه برخی کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی، به کمیسیون «امور داخلی کشور و شوراها» می‌پردازیم. این دهمین کمیسیونی است که «رسالت» به آن می‌پردازد. پیش‌تر به کمیسیون‌های «اصل۹۰»، «امنیت ملی و سیاست خارجی» «برنامه، بودجه و محاسبات»، «انرژی»، «آموزش تحقیقات و فناوری»، «اجتماعی»، «عمران»، «اقتصادی» و «صنایع و معادن» پرداخته‌ایم.

۱۲ شهریور ۱۳۹۹