کشیشان کاتولیک | روزنامه رسالت
برچسب : کشیشان کاتولیک
کشیش مسیحی:

پیاده‌روی اربعین یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های معنوی من بود

مالخاز، کشیش گرجستانی گفت: تجربه من از پیاده‌روی نجف تا کربلا یکی از عمیق‌ترین تجربه‌های معنوی من بوده است، تأثیر اربعین، معجزه‌آساست که جهان را به سمت بهترین راهی که می تواند برود، می برد.

۰۶ شهریور ۱۳۹۸