کشاورزي | روزنامه رسالت
برچسب : کشاورزي
گزارش «رسالت» از وضعیت صادرات محصولات کشاورزی و ظرفیت ارزآوری آن؛

کشاورزی در بن‌بست حمایت

در شرايطي که تحريم‌ها با تنگ کردن حلقه ها، کشور را به سوي منفعل کردن صادرات نفت و به زانو در آوردن اقتصاد پيش مي برند، توليد محصولات بخش کشاورزي مي تواند کمک زيادي به ارزآوري در کشور کند.

۳۰ مهر ۱۳۹۸

كارشناسان در گفت‌وگو با رسالت وضعيت قيمت‌گذاري برخي محصولات كشاورزي را بررسي كردند

سرانجام بي‌پايان نوسانات قيمت‌ها

سخنگو يکميسيون کشاورزي اظهار داشت: تمام هزينه هاي توليد در کشور براساس ارز انجام مي شود، بايد قيمت هاي محصولات نيز جهاني شود.

۲۶ خرداد ۱۳۹۸

رسالت بررسي مي‌کند؛

هوار سيلاب بر سر صنايع

بروز سيل در ابتداي امسال علاوه بر تلخ کردن کام مردم، خسارات زيادي به صنايع مختلف از جمله خطوط راه آهن، جاده ها، کشاورزي و دامپروري، حمل و نقل و ديگر صنايع و زيرساخت ها وارد کرد که شايد تا سالها جبران چنين خسارتي، امکان پذير نباشد.

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۸