کاروان ورزش ایران | روزنامه رسالت
برچسب : کاروان ورزش ایران

حضور در المپیک توکیو با ۶۵ ورزشکار

با احتساب سهمیه‌هایی که اضافه شدن آنها به ترکیب کاروان ورزش ایران قطعی است، تعداد سهمیه‌های کاروان کشورمان برای حضور در المپیک توکیو به ۶۵ سهمیه رسید.

۰۲ تیر ۱۴۰۰