پژوهش | روزنامه رسالت
برچسب : پژوهش

قانون برنامه دو سال پس از تصويب

تحقيقات و پژوهش؛ موتور متحرك علم و فنا‌وري كشور است. بستر علم و فناوري در دانشگاه‌ها و مراكز علمي تحقيق و پژوهش مي‌باشد و لازمه پيشرفت علمي امكانات ابزاري و تهيه امكانات مستلزم بودجه و تخصيص اعتبار است

۲۳ مرداد ۱۳۹۸