پزشکی قانونی | روزنامه رسالت
برچسب : پزشکی قانونی

جسد قاضی منصوری تحویل خانواده شد/ آخرین وضعیت تعیین علت فوت منصوری

رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور در خصوص نتیجه بررسی علت فوت قاضی منصوری، گفت: به جهت اینکه در حوزه سم شناسی و پاتولوژی فرآیند‌های آزمایشگاهی برای آماده سازی لام‌های تشخیصی طولانی است، امیدواریم بتوانیم در یکی، دو هفته آینده پاسخ را به مراجع قضایی اعلام کنیم.

۱۱ مرداد ۱۳۹۹