پایان نامه | روزنامه رسالت
برچسب : پایان نامه

از فسادهای علمی تا بدنه نحیف آموزش عالی در بودجه

تولید رساله‌ها و پایان‌نامه‌های فاقد محتوا و کیفیت لازم به تداوم سطح کیفیت آموزش عالی در کشور ربط دارد و این پدیده گسترده بوده و به‌صورت آشکار، دانشجویان و اساتید و دستگاه‌ها و نهادهای آموزش عالی درگیر اقتصاد پنهانی هستند که در آن پایان‌نامه‌ها خریدوفروش شده و مقالاتی در نشریات داخل و نشریات مربوط به « ISI» منتشر می‌شود.

۱۰ تیر ۱۳۹۹

مدیرکل حقوقی وزارت علوم:

۱۵ سایت فروش پایان نامه و مقاله فیلتر شد

مدیرکل حقوقی و امور مجلس وزارت علوم گفت: حداقل در دو مرحله حدود ۱۰ الی ۱۵ سایت فروش پایان نامه و مقاله فیلتر شده و تقاضای فیلتر ۱۰ الی ۱۵ سایت دیگر را نیز ارائه کرده‌ایم.

۱۰ دی ۱۳۹۸