وزیر اطلاعات | روزنامه رسالت
برچسب : وزیر اطلاعات

ماجرای پیغام کشورهای عربی به وزارت اطلاعات

وزیر اطلاعات با بیان اینکه ما تهدیدی برای کسی نداریم و از قدرت خود نیز برای دفاع استفاده می‌کنیم گفت: البته اگر مورد تهدید قرار بگیریم مشت محکمی بر صورت هر تعدی‌گری می‌کوبیم و ترسی از هیچ قدرتی نداریم.

۰۴ شهریور ۱۳۹۸