وزارت خارجه ایران | روزنامه رسالت
برچسب : وزارت خارجه ایران

موسوی تحریم وزیر کشور و نیروی انتظامی از سوی آمریکا را محکوم کرد

سخنگوی وزارت خارجه گفت: تحریم بی حاصل، تکراری و کور رژیم آمریکا علیه وزیر کشور، فرمانده نیروی انتظامی و سایر مقامات ایران نشانه ضعف، استیصال و سردرگمی این رژیم است که بر اساس توهمات همیشگی و تحت تاثیر مشاورانی کم مایه صورت می‌گیرد.

۰۱ خرداد ۱۳۹۹