وزارت بهداشت | روزنامه رسالت
برچسب : وزارت بهداشت

درس‌های کرونا را خوب بیاموزیم

سخنان اخیر نمکی در یادداشت اینستاگرامی وی خیلی شگفت‌آور است، از اهمیت اقتصاد سلامت و مشکل اقتصاد در درمان سخن می‌گوید اما معاون درمان وی فوق تخصص آنکولوژی است و نه متخصص اقتصاد سلامت؟!

۱۹ شهریور ۱۳۹۹

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد:

ماجرای ناپدید شدن سهم یک میلیارد یورویی وزارت بهداشت

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با «رسالت» در خصوص آخرین کارنامه و روند کاری کمیسیون متبوع خود، بیان کرد: آنچه در حدود یک ماه و نیم گذشته در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس انجام‌شده، عمدتا بخشی از آن مربوط به شکل‌گیری ساختار‌های درونی کمیسیون است که ۴ کمیته نیز ذیل آن با عنوان کمیته‌های «سلامت»، «رفاه و بیمه اجتماعی»، «آموزش و تحقیقات» و «بررسی ساختار تشکیلات اداری» تشکیل‌شده است

۱۶ شهریور ۱۳۹۹