وام دیعه مسکن | روزنامه رسالت
برچسب : وام دیعه مسکن

اینفوگرافی؛ جزئیات وام ودیعه مسکن

با توجه به افزایش اجاره بهاء و کاهش درآمد برخی از سرپرستان خانوار به دلیل شرایط کرونایی  دولت تصمیم به حمایت مستاجران گرفته و مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان اعتبار برای حمایت از این گروه در نظر گرفته است.

۰۷ مرداد ۱۳۹۹