هندوستان | روزنامه رسالت
برچسب : هندوستان

تراژدی تمام‌عیار در هند

کشتار  بی‌رحمانه مسلمانان توسط هندوها و فرقه‌های متوحش و افراطی در هندوستان همچنان ادامه دارد.

۱۵ اسفند ۱۳۹۸

پاکستان آماده جنگ با هند است

رئیس جمهور پاکستان از آمادگی کشورش برای ورود به جنگ با هند در صورتی که دهلی نو در راستای شعله ور کردن آن قدم بردارد، خبر داد.

۰۱ مهر ۱۳۹۸

سرانجام مقاومت، پيروزي است

سرانجام دادگاه نيجريه به «شيخ زکزاکي» رهبر شيعيان اين کشور و همسرش اجازه داد تا براي درمان به هندوستان فرستاده شوند و به اين ترتيب به سال ها حبس خانگي اين روحاني شيعه پايان داد.

۱۵ مرداد ۱۳۹۸