هفته عفاف و حجاب | روزنامه رسالت
برچسب : هفته عفاف و حجاب
به مناسبت هفته عفاف و حجاب برگزار شد

دختران انقلاب در میدان

اجتماع عظيم‌دختران انقلاب در حمايت از حجاب فاطمي و به مناسبت هفته عفاف و حجاب با حضور چند هزار نفري زنان، دختران و خانواده شهدا در ورزشگاه شهيد شيرودي تهران و 400 شهر کشور برگزار شد.

۲۲ تیر ۱۳۹۸