هادي عامل مجري کشتي | روزنامه رسالت
برچسب : هادي عامل مجري کشتي
هادي عامل، مجري و کارشناس کشتي در گفت‌و‌گو با رسالت مطرح کرد:

جاي خالي رئيس فدراسيون کشتي

هادي عامل مجري و کارشناس کشتي بر ضرورت انتخاب هر چه سريع تر رئيس فدراسيون کشتي تا آغاز بازي هاي المپيک تاکيد کرد. هادي عامل مجري و کارشناس کشتي در گفت‌وگو با «رسالت» درباره عملکرد فدراسيون کشتي بعد از استعفاي رسول خادم گفت: «آقاي رسول خادم هفت ماه گذشته بنا به دلايل متعددي استعفا دادند و وزارت ورزش آقاي بني تميم را به عنوان سرپرست معرفي کرد.

۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸