نژادپرستی در آمریکا | روزنامه رسالت
برچسب : نژادپرستی در آمریکا

پرده‌برداری از آزادی آمریکایی!

اعتراضات ضد نژادپرستی در آمریکا روز به روز گسترده تر می شود. ایالات این کشور از مینه سوتا و اوهایو گرفته تا نیویورک و کالیفرنیا جملگی به کانون‌های جدال و جنگ خیابانی میان معترضین به قتل ناجوانمردانه و تکان دهنده جرج فلوید توسط افسر ارشد پلیس شهر مینیاپولیس تبدیل شده است.

۱۱ خرداد ۱۳۹۹

فیلمی که دنیا را تکان داد؛

کشتار آزادانه سیاه‌پوستان در آمریکا

به دنبال انتشار ویدئویی دلخراش شلیک این دو مرد سفیدپوست که هفته پیش منتشر شده است موجی از خشم عمومی ، کل  آمریکا را در برگرفته است.

۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۹