نظام دیپلماسی | روزنامه رسالت
برچسب : نظام دیپلماسی

نظام دیپلماسی کشور نباید منفعلانه عمل کند

​​​​​​​رئیس جمهور محترم در دی ماه سال گذشته در جریان برگزاری پنجاه و نهمین مجمع عمومی بانک مرکزی گفته بود: رئیس جمهوری فرانسه یک‌بار در جلسه‌ای خصوصی با من و یک‌بار در حضور خبرنگاران گفت؛ ما 6 کشور قاطعانه برای حمله نظامی به ایران تصمیم گرفته و مصمم بودیم این حمله در سال ۲۰۱۳ انجام شود؛ بعد از انتخابات، شرایط دولت در ایران ما را دچار تردید کرد و ما منصرف شدیم. 

۱۰ تیر ۱۳۹۹