نرخ فرزندآوری | روزنامه رسالت
برچسب : نرخ فرزندآوری

جمعیّت کشور از سال ۱۴۰۹ وارد سالمندی خواهد شد!

مطابق داده‌های سازمان ملل متّحد مشخص می‌شود سهم جمعیّت سالمند بالای ۶۵ سال ایران از کل جمعیّت کشور در سال ۱۴۰۹، به بالای ۱۰ درصد می‌رسد؛ این بدان معناست که جمعیّت کشور از سال ۱۴۰۹ وارد سالمندی خواهد شد.

۲۶ مهر ۱۳۹۹