نجفی آزاد شد | روزنامه رسالت
برچسب : نجفی آزاد شد

محمدعلی نجفی آزاد شد

محمدعلی نجفی، متهم پرونده قتل میترا استاد ساعاتی پیش با تودیع وثیقه از اوین آزاد شد.

۰۶ شهریور ۱۳۹۸