منشور دهگانه سپاه | روزنامه رسالت
برچسب : منشور دهگانه سپاه
شرحی بر حديث ولايت

محافظه کار نشويد

توصيه‌ اول اينکه به هيچ وجه نگذاريد سپاه پير و محافظه‌کار بشود.سپاه نبايستي پير بشود.

۲۰ مهر ۱۳۹۸