منازعه اقتصادي ايالات متحده آمريکا و چين | روزنامه رسالت
برچسب : منازعه اقتصادي ايالات متحده آمريکا و چين
تحليل رسالت از گزارش اسپوتنيک

چين در‌مقابل واشنگتن تسليم نمي‌شود

منازعه اقتصادي ايالات متحده آمريکا و چين وارد فاز تازه اي شده است. اقدام دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريکا مبني بر وضع تعرفه هاي جديد عليه کالاهاي وارداتي چيني و پاسخ متقابل مقامات پکن نشان مي دهد که بر خلاف القائات بسياري از رسانه هاي غربي، توافقي ميان دو طرف در کار نيست!

۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸

تحلیل رسالت از گزارش گلوبال‌تايمز

عواقب تقابل‌اقتصادي کاخ سفيد و پکن

منازعه اقتصادي ايالات متحده آمريکا و چين همچنان به قوت خود باقي‌است. بسياري از تحليلگران معتقدند که ترامپ به اهداف از پيش تعيين شده خود طي دو سال اخير دست نيافته است.

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۸