مصطفی خوش‌چشم | روزنامه رسالت
برچسب : مصطفی خوش‌چشم
مصطفی خوش‌چشم، کارشناس سیاست ‌خارجی مطرح کرد:

مصوبه مجلس، پشتیبان منافع ملی

مصطفی خوش‌چشم، کارشناس حوزه سیاست خارجی در مورد مصوبه اخیر مجلس« اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها» به خبرنگار «رسالت» گفت: در طول سال‌های پس از برجام، جمهوری اسلامی ایران همواره در یک مسیر یک‌طرفه به تعهدات خود عمل کرده و طرف غربی در ازای انجام تعهدات از سوی ایران، هزینه‌ای پرداخت نکرده است

۱۷ آذر ۱۳۹۹