مشکلات بازنشستگان | روزنامه رسالت
برچسب : مشکلات بازنشستگان
«رسالت» معضلات نظام بازنشستگی کشور را بررسی می‌کند

باز ایستادگی!

با مشکلات و کمبودهاي بازنشستگان و پايين بودن حقوق اين قشر شريف، «بازنشستگي» مفهوم خود را از دست داده و بايد گفت بازنشستگان پس از سي سال خدمت، باز بايد بايستند و کار کنند.

۲۱ آبان ۱۳۹۸