مسجد الاقصی | روزنامه رسالت
برچسب : مسجد الاقصی
در بیانیه وزارت خارجه تاکید شد؛

فلسطین همچنان مسئله اول جهان اسلام است

وزارت امور خارجه با تاکید بر موضع ثابت ایران در حمایت از مبارزات رهایی بخش مردم فلسطین، مسئله فلسطین را به رغم همه دسیسه‌ها برای به فراموشی سپردن آن همچنان مسئله اول جهان اسلام دانست.

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹