مراسم | روزنامه رسالت
برچسب : مراسم
«رسالت» پدیده شوم تجملات در مراسم ها را بررسی می‌کند؛

مسابقه تجمل در عزا و عروسی

 اين روزها نه فقط عروسي بلکه مرگ هم پرخرج شده است تا آنجا که وقتي يکي از عزيزان خانواده دارفاني را وداع مي گويد، غم و غصه هزينه هاي خاکسپاري و مراسم ترحيم، غم از دست دادن عزيز سفرکرده را تقريبا به حاشيه مي برد؛ البته تجمل گرايي هم آفتي است که نبايد از کنار آن به سادگي گذر کرد. 

۱۳ آذر ۱۳۹۸