مذاکره با آمريکا | روزنامه رسالت
برچسب : مذاکره با آمريکا

انقلاب علیه آمریکا

سخنان رهبر معظم انقلاب در آستانه ۱۳ آبان، حاوي نکاتي بسيار عميق و به زباني بسيار ساده بود، سخناني که اگرچه در جمعي که اغلبشان دانش‌آموز بودند ايراد شد، اما بايد موردمطالعه و مداقه نخبگان و زمامداران قرار گيرد.

۱۲ آبان ۱۳۹۸

توهمات برايان هوک ادامه دارد!

«برايان هوک»، نماينده ويژه دولت آمريکا در امور ايران در مصاحبه‌اي با شبکه «الحره» ادعا کرده ايران بايد بين مذاکره با آمريکا و فروپاشي اقتصاد خود يکي را انتخاب کند

۲۱ مهر ۱۳۹۸