مدیریت قوی | روزنامه رسالت
برچسب : مدیریت قوی
واکاوی یک مطالبه مهم رهبر انقلاب خطاب به دولت

سازماندهی «مدیریت اقتصادی دولت» در جنگ اقتصادی

مدیریت اقتصادی کشور مطالبه مهمی بود که رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با هیئت دولت مطرح کردند. ایشان در همین بیانات از کلید واژه "مدیریت قوی" نیز استفاده کرده اند.

۰۹ شهریور ۱۳۹۸