مدیریت بحران | روزنامه رسالت
برچسب : مدیریت بحران

وقوع سيل گسترده و نبود قانون مديريت بحران

پژمان پشمچی زاده ين حقيقتي تلخ و ناگوار است که سيل، شمال و غرب و جنوب کشور را فراگرفته و ما فاقد قانون مديريت بحران هستيم! طبعا درکشوري که به دليل ويژگي هاي جغرافيايي، اقليمي و زمين ساختي؛ آبستن حوادث و بلاياي طبيعي است، علي القاعده بايد شاهد توجه و تحرک بيشتر ساختار مديريت بحران […]

۱۹ فروردین ۱۳۹۸

تشکیل ستاد مدیریت بحران در وزارت کشور

در نشست ستاد مدیریت بحران که عصر امروز به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور در سالن مدیریت بحران برگزار شد؛ آمادگی سازمانها و نهادهای عضو این ستاد در آستانه بارش‌های پیش رو، مورد بررسی و تاکید قرار گرفت.

۱۱ فروردین ۱۳۹۸