محمدرضا خاتمي | روزنامه رسالت
برچسب : محمدرضا خاتمي
گزارش رسالت از صدور حکم دو سال حبس تعزیری برای محمدرضا خاتمی در گفت‌و گو با کارشناسان؛

خاتمه دروغ تقلب

سال گذشته، محمدرضا خاتمي در سخناني ادعا کرده بود که در انتخابات رياست جمهوري سال ۸۸، حدود هشت ميليون راي بدون تعرفه، به مجموعه آرا افزوده شده و در اصل، تعداد آراي مردم ۳۲ ميليون بوده است.

۱۵ تیر ۱۳۹۸

هزينه‌هاي يك دروغ!

چهارمين جلسه رسيدگي به اتهامات محمدرضا خاتمي درخصوص ادعاي تقلب 8 ميليوني در انتخابات رياست جمهوري سال 88 برگزار شد. ظاهرا اين آخرين جلسه دادگاه بود.

۳۰ خرداد ۱۳۹۸

نقد ناصر ایمانی بر ادعای دبیرکل سابق حزب مشارکت در گفت‌وگو با رسالت

بهای طرح ادعای پوسیده تقلب

محمدرضا خاتمي و حزب وي در دهمين انتخابات رياست‌ جمهوري با طرح ادعاهاي واهي، کشور را به سوي التهاب و بحران کشاندند و حال پس از گذشت 10 سال دوباره به طرح موضوع واهي «تقلب» در سال 88 پرداخته اند.

۱۹ خرداد ۱۳۹۸