محصولات اساسی | روزنامه رسالت
برچسب : محصولات اساسی

خشکسالی دلیل شوک تولید محصولات اساسی کشاورزی در سال جاری

رئیس پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی ایران با تاکید بر اینکه کشور در حوزه کشاورزی با محدودیت‎های اقلیمی شدیدی هم مواجه است که در راس آن خشکی و خشکسالی قرار دارد، گفت: شوک تولید محصولات اساسی که امسال در خصوص محصولات راهبردی مواجه هستیم و خواهیم بود.

۰۳ شهریور ۱۴۰۰