محسن مهدیان | روزنامه رسالت
برچسب : محسن مهدیان

تبارشناسی جریان تحریف

رهبر انقلاب در دیدار مردمی عید قربان فرمودند «جریان تحریف شکل بخورد جریان تحریم قطعا شکست می‌خورد.» 

۱۰ مرداد ۱۳۹۹

سه نگرانی درباره رزمایش

رهبرمعظم انقلاب برای این روزهای کرونازده فرمودند: رزمایش همدلی.  شکل‌گیری لشکر خوبان کمک می‌کند صدمه دیدگان معیشتی از این آلودگی منحوس و شوم کمتر رنج ببینند. 

۳۰ فروردین ۱۳۹۹

ناگزیر از فراخوان

چند اصولگرای مشهور و ریش سفید را نام ببرید که طی یکی دو سال گذشته در حوادث سیاسی مهم نقش آفرین بودند؛ فهرست کنید. همین که دارید به ذهنتان فشار می آورید می شود نام دهها جوان مومن و باانگیزه و فعال در جامعه و شبکه های اجتماعی را فهرست کرد که شب و روز در حال مبارزه سیاسی اند.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸