محاکم قضائي | روزنامه رسالت
برچسب : محاکم قضائي
بررسی عملکرد شورای حل اختلاف در گفت‌و‌گوی رسالت با كارشناسان؛

سازش، راهكار آخر!

شوراهاي حل اختلاف به عنوان يک نهاد شبه قضائي به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائي و در راستاي توسعه مشارکت هاي مردمي تشکيل شده است.

۱۰ تیر ۱۳۹۸