مالیات خانه های خالی | روزنامه رسالت
برچسب : مالیات خانه های خالی
اولین لیست از خانه های خالی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد؛

مالیات بر خانه‌های خالی در مسیر اجرا

طبق اعلام محمود محمود زاده معاون وزیر راه و شهرسازی اولین لیست خانه‌های خالی شامل 109 هزار واحد متعلق به اشخاص حقیقی به سازمان امور مالیاتی ارائه شد تا مقدمات اخذ مالیات توسط این سازمان تعیین گردد. مجلس دریکی از مهم‌ترین اقدامات خود اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم ماده 54 مکرر را در دستور کار خود قرار داد تا قانون مالیات مستقیم که در سال 94 اصلاح شد اما اجرایی نشده بود، این بار به‌طورجدی عملیاتی شود. 

۰۱ مهر ۱۳۹۹