لغو تحریم | روزنامه رسالت
برچسب : لغو تحریم
شورای عالی امنیت ملی:

مصوبه هسته‌ای مجلس به زیان مصالح ملی نیست

دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی تاکید کرد: قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از حقوق مردم»، مسئله خاصی به زیان مصالح ملی ایجاد نمی‌کند.

۱۵ آذر ۱۳۹۹