برچسب : لرستان
رسالت از مديريت بحران سيل گزارش مي‌دهد:

علاج واقعه پيش از وقوع بايد کرد

سال 98 از همان ابتدا با سيل و باران و آبگرفتگي آغاز شد، بحراني که از آق قلا در استان گلستان شروع شد و کم کم با شدت بارندگي ها، ساير نقاط کشور را هم درگير کرد.

۱۶ فروردین ۱۳۹۸