قضات | روزنامه رسالت
برچسب : قضات

آرزویم این است هیچ مفسدی در امان نباشد

قاضی جنجالی‌ترین پرونده‌های فساد مالی معتقد است دولت‌ها هیچ‌زمان سعی نمی‌کنند جرایم مسؤولان را در زمان تصدی‌شان رسیدگی کنند و متاسفانه قضات در روند این رسیدگی‌ها با انواع فشارها روبرو شده تا جایی که گاهی آبرو، جان و مال قاضی نشانه می‌رود.

۰۹ مرداد ۱۳۹۸