فساد مالي | روزنامه رسالت
برچسب : فساد مالي

مجلس کارشناسان در رأس امور

سال‌هاست که مجلس، عصاره فضائل ملت نيست. مجلسي که بايد در رأس امور باشد، گاه در مقام ماشين امضاي دولت ظاهرشده و در مقاطع ديگري، نام برخي از نمايندگان آن در پرونده‌هاي فساد مالي مطرح‌شده است

۰۲ آبان ۱۳۹۸