فروش نفت ايران | روزنامه رسالت
برچسب : فروش نفت ايران
رسالت، دعوای چین و آمریکا بر سر قدرت را در گفت‌و گو با کارشناسان بررسی می‌کند

دیوار چین مقابل آمریکا

حدود 6 ماهي است که روابط سياسي، تجاري و نظامي دو کشور چين و آمريکا با تيرگي روبه‌رو شده و هيچ کدام از اين کشورها حاضر به کوتاه آمدن نيستند، البته نبايد از ياد برد که مقامات چيني در ابتداي اين اوضاع متشنج در تلاش بودند تا اوضاع را آرام کنند اما وضعيت بر وفق مراد آنها حرکت نکرد

۲۳ تیر ۱۳۹۸